Momenteel is er op de woningmarkt weer meer vraag naar koopwoningen.
Daardoor stijgen de verkoopprijzen.
Als u uw eigen woning met overwaarde (verschil tussen de verkoopprijs en
de nog niet afgeloste hypothecaire lening(en)) kunt verkopen heeft u in het
fiscale taalgebruik een “eigenwoningreserve”. Dit bedrag moet u gebruiken
voor de aankoop van een andere eigen woning als u binnen 3 jaar
na de verkoop van de eigen woning een andere eigen woning koopt om
permanent in te wonen.
Stel dat u een overwaarde hebt behaald van € 100.000 en
u hebt een hypothecaire lening afgesloten van € 250.000 dan kunt
u de rente over het verschil ad € 150.000 in uw aangifte inkomstenbelasting
opvoeren. Bij meer gecompliceerde situaties kan uw belastingadviseur u
wegwijs maken.