Voor uw bedrijf kunt u niet zonder auto, maar privé kunt u de auto eigenlijk ook niet missen.
Is het voordeliger om de auto tot het ondernemingsvermogen (“op de zaak”) of tot
het privévermogen te rekenen ?
Als de auto op de balans van uw bedrijf staat zijn alle kosten zakelijk en kunnen dus
op het bedrijfsresultaat in mindering worden gebracht.
Die autokosten kunnen zijn:
brandstof, motorrijtuigenbelasting, verzekeringspremies, onderhoud/ reparatie èn afschrijvingen.
Dat klinkt erg aantrekkelijk, maar er zit een grote adder onder het gras.
Als u in een kalenderjaar immers meer dan 500 privé kilometers rijdt moet u een bepaald
percentage van de cataloguswaarde (incl. BTW en BPM) als correctie op die kosten
in mindering brengen (het z.g. “privé gebruik auto”) .
Daardoor kan uw voordeel erg tegenvallen of zelfs omslaan in een nadeel.
Als u echter de auto in privé houdt spelen deze problemen niet.
U kunt dan € 0,19 per gereden (zakelijke) kilometer op het bedrijfsresultaat in mindering brengen.
De feitelijke kosten (brandstof, motorrijtuigenbelasting enz.) blijven echter buiten beschouwing.
Het is dan dus erg belangrijk om die kilometers goed bij te houden.
In de praktijk is deze keuze veel ingewikkelder. Het hangt af van “de feiten en omstandigheden”
welke beslissing voor u het voordeligst uitpakt. Daarnaast bestaan er nog tussenvormen zoals
financial en operational lease. Uw belastingadviseur kan u helpen bij het maken van deze keuze.