Investeer nog vóór 1 januari 2016 in kantoorapparatuur, machines of vervoermiddelen om de investeringsaftrek te kunnen claimen in de aangifte inkomstenbelasting 2015 . Van de totale netto investeringen (dus exclusief BTW) in 2015 mag u dan 28 % in mindering brengen op de behaalde winst in 2015. Dat betekent weer minder belasting betalen over uw winst. Hoe groot dit voordeel is, hangt af van uw eigen situatie.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u bij de Belastingdienst bekend zijn als ondernemer voor
de inkomstenbelasting. Bovendien moet u in 2015 in totaal minstens € 2.300 (exclusief BTW) geïnvesteerd hebben in z.g. “bedrijfsmiddelen”. Een bedrijfsmiddel is bij voorbeeld een apparaat dat een bepaalde periode (bij voorbeeld 3 tot 5 jaar) meegaat. Er moet dus op worden afgeschreven.
Dit kan dus bij voorbeeld een laptop of een fiets zijn. Voorwaarde is dat de netto investering minimaal € 450 (exclusief BTW) bedraagt. Ook moet de aankoop nog in 2015 in gebruik genomen worden.

Wellicht dat een getallenvoorbeeld het principe verduidelijkt:
Stel de winst van de eenmanszaak bedraagt € 24.000. In november 2015 hebt u in totaal voor € 1.500
(exclusief BTW) geïnvesteerd. Door de aanschaf en ingebruikneming van een laptop of een fiets ter waarde van € 1.000 in november/december 2015 komt u boven de ondergrens. De aftrek voor de inkomstenbelasting bedraagt dan € 700. Door een investering van € 1.000 krijgt u een aftrek van
€ 700 en neemt de belastbare winst af tot € 23.300. Het fiscale voordeel bedraagt rond € 295.
Als u dat niet doet vervalt uw claim per 1-1-2016.

Uiteraard is dit een eenvoudig voorbeeld. De realiteit is vaak veel ingewikkelder.
Frans Burgering , DE BELASTING HUISARTS, kan u daarbij eventueel adviseren.