Voor het einde van het kalenderjaar de lijfrentepremie betalen.

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u dit tekort aanvullen door een lijfrente te storten.
Dan moet u echter wel vóór 31 december 2015 de lijfrentepremie betalen aan de verzekeraar
of bank. Doet u dit later, dan kunt u dit bedrag niet meer aftrekken in de aangifte
inkomstenbelasting 2015. Uiteraard kan dat wel een jaartje later.