Ook in 2017 begint op 1 maart de jaarlijkse periode waarin aangifte
moet worden gedaan.
De meeste particulieren en ondernemers hebben de uitnodiging voor dit
jaarlijks feestje op papier of digitaal ontvangen. Als de verschuldigde belasting
echter € 45 of hoger is, moet men toch aangifte doen. (wel of geen uitnodiging)
Als je meer dan € 14 verwacht, kun je aangifte doen.
Bij een redelijke bedrag is dat zonder meer aan te raden.

Inkomstenbelasting
Particulieren kunnen op verschillende manieren aangifte (laten) doen:
– een ouderwets formulier; voordeel: overzichtelijk; nadeel: veel rekenwerk.
– een app; voordeel: snel/gemakkelijk; nadeel: invoer kan niet gewijzigd worden.
– digitaal op “mijn.belastingdienst.nl”; door de fiscus vooraf
ingevulde aangifte moet echter goed gecontroleerd worden en aangepast worden.
– uitbesteden aan een gediplomeerd belastingadviseur (RB of NOB).

Ondernemers hebben twee mogelijkheden:
– digitaal op “mijn.belastingdienst.nl” ; het door de fiscus vooraf
ingevulde ( privé deel) van de aangifte goed gecontroleerd worden en daarnaast
moet het zakelijk deel van de aangifte geheel ingevuld worden.
– uitbesteden aan een gediplomeerd belastingadviseur (RB of NOB).

Als de aangifte wordt ingediend vóór 1 april 2017, krijgt men vóór 1 juli 2017 de aanslag.
Geld terug (lekker met oog op de zomervakantie) of geld betalen (echter zonder rente).
Na 1 april wordt die garantie niet door de fiscus gegeven.

Als 1 mei niet haalbaar is, dan moet je vóór 1 mei uitstel aanvragen.
Dat uitstel zal gewoon verleend worden tot 1 september 2017.
Voor veel ondernemers en sommige particulieren is dat echter nog te vroeg.
Zij laten door een belastingadviseur het uitstel aanvragen.
Dan moet uiterlijk op 1 mei 2018 de aangifte bij de Belastingdienst binnen zijn.

In het algemeen is het echter aan te raden om de aangifte zo snel mogelijk in te dienen.
De fiscus vergoedt, behalve in uitzonderingen, geen belastingrente, maar zij rekent wel
rente ( 4% op jaarbasis !) . Veel hoger dan de spaarrentes dus!
Er wordt gerekend vanaf 1 juli 2017 tot 6 weken na het opleggen van de aanslag.

CONCLUSIE: DEZE VERVELENDE KLUS NIET UITSTELLEN, MAAR GEWOON (LATEN) DOEN !