Waarom kiezen voor BTW belaste verhuur ?

Kiezen voor (“opteren voor”) met BTW belaste verhuur van onroerende zaken,
is alleen mogelijk als de huurder de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor
90 % of meer ( “nagenoeg volledig”) recht op aftrek van (BTW) voorbelasting is.
Concreet: een retailer zal daarvoor waarschijnlijk wel kunnen kiezen en een huisarts niet.
Het grote voordeel voor de verhuurder is het feit dat hij/zij alle (BTW) voorbelasting op kosten
van het gebouw (aanschaf, verbetering en onderhoud) op de BTW aangifte in aftrek kan worden
gebracht. Anders wordt de BTW een kostenpost voor de verhuurder.

Optieverzoek BTW belaste verhuur

Er zijn twee manieren om dit optieverzoek in te dienen. Dit moet gebeuren binnen 3 maanden
na begin van de periode van de met BTW belaste verhuur.

Het kan worden opgenomen in de huurovereenkomst. Dit gaat buiten de fiscus om.

Ook kan er een gezamenlijk schriftelijk verzoek door verhuurder en huurder worden ingediend
bij de Belastingdienst (bij belastingkantoor van de verhuurder). De inspecteur beslist daarover
bij “voor bezwaar vatbare beslissing” .
Verhuurder en/of huurder kunnen tegen het besluit van de fiscus dus bezwaar maken
binnen 6 weken na dagtekening.
Zowel bij huurovereenkomst als optieverzoek worden de volgende feiten worden vermeld:
1) De omschrijving van de onroerende zaak met plaatselijke en kadastrale aanduiding;
2) De datum waarop het boekjaar van de huurder begint (meestal 1 januari);
3) De ondertekende verklaring van de huurder, waaruit blijkt dat de huurder de onroerende
zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor hij tenminste 90 % recht op (BTW) voorbelasting
heeft;
4) De datum waarop de belaste verhuur ingaat;

Einde BTW belaste verhuur

De optie voor met BTW belaste verhuur eindigt als de huurder niet langer aan het 90 % criterium voldoet.
Ook als het huurcontract afloopt of als er een andere huurder komt vervalt de optie.

Bij verkoop van het onroerende zaak (dus verandering van de verhuurder) blijft de optie van kracht.
zonder wijziging in de contractuele verhoudingen of feitelijke omstandigheden is de toestemming
van de inspecteur nodig om de optie te beëindigen. Dit zal hij niet zonder meer doen.