Vanaf 1 januari 2017 is de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting
veranderd. Het forfaitair (fictief) rendement op vermogen is immers gewijzigd.

Tot € 100.000 : 2,87 % ( belastingheffing effectief 0.86 %  i.p.v. 1,2 %)
Van € 100.000 tot € 1 miljoen : 4,6 % (effectief: 1,38 %)
Boven € 1 miljoen : 5,39 % (effectief: 1,61 %)

Over het fictieve rendement dat vaak niet gehaald wordt,
moet nog steeds 30 % inkomstenbelasting betaald worden.
De rendementen (zeker op spaarrekeningen) zijn meestal lager dan
de belastingheffing! De verhoogde vrijstellingen (€ 563 resp. € 1.126)
zijn in feite een klein “doekje voor het bloeden”.

Het is dan ook logisch dat men zoekt naar mogelijkheden om een hoger
rendement te behalen. Er wordt weer volop belegd in aandelen,
in onroerend goed en zelfs in zeer risicovolle financiële producten
de z.g. derivaten zoals opties, futures , swaps e.d.

Een andere mogelijkheid om (netto) meer te verdienen met vermogen is
het verlagen van de belastingdruk. Er wordt steeds vaker particulier
vermogen ondergebracht in een “ Open Fonds voor Gemene Rekening”(OFGR).

Het fiscale voordeel van zo’n fonds is vooral gelegen in het overhevelen
van vermogen in box 3 naar box 2. In box 2 bedraagt de heffing weliswaar 40 %,
maar wel over de werkelijke inkomsten. In de praktijk betaalt men minder
belasting dan in box 3.

Voorbeeld als toelichting:

Spaargeld € 150.000. Vrijstelling € 50.000 voor fiscaal stel. De rente bedraagt 1 % (!)
Belasting in box 3: (€ 150.000 -/- € 50.000) x 2,87 % x 30 % = € 861
Belasting in box 2: € 150.000 x 1 % x 40% = € 600

Het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) is gemakkelijk en snel op te richten
en hoeft niet te worden ingeschreven in het Handelsregister van KvK.

Er gelden wel een aantal voorwaarden.

Informatie kunt u inwinnen bij F. Burgering RB ( De Belasting Huisarts ).