Kabinet Rutte-III heeft nog altijd problemen met de aanpak van zzp ’ ers,
die een verkapte loondienstbetrekking hebben.
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)
heeft geleid tot veel verwarring en onduidelijkheid.
Daarom wordt de omstreden wet voorlopig nog niet ingevoerd.

Om te zorgen dat zzp‘ ers geen opdrachten verliezen of mislopen bij onzekere werkgevers
zal de Belastingdienst tot 1 januari 2020 geen naheffingen en/of boetes opleggen,
als achteraf toch blijkt de opdrachtnemer/zzp ‘er in loondienst genomen had moeten worden.

Tegelijkertijd wordt de handhaving opgevoerd tegen “kwaadwillende” opdrachtgevers.
Er komt meer onderzoek naar bedrijven die opzettelijk zzp’ ers als schijnzelfstandigen aannemen.
De opdrachtgevers en – nemers krijgen bij opzettelijke overtreding van de Wet DBA eerst een
waarschuwing. Als herstel van de arbeidsrelatie uitblijft kan een naheffing en/of boete volgen.

Minister Koolmees (Sociale Zaken) werkt aan een oplossing voor de onduidelijkheid omtrent de
relatie tussen opdrachtgever en zzp’ er. Men denkt aan een web module waarbij de partijen kunnen
bepalen of er sprake is van een opdracht voor een zzp’ er.
Deze z.g. “opdrachtgeversverklaring” gaat waarschijnlijk ook in op de hoogte van het uurtarief.
Het minimumuurtarief zou bij voorbeeld op € 18 vastgesteld kunnen worden.
Bij een lager uurtarief wordt automatisch uitgegaan van een loondienstbetrekking.
Met een lager uurloon kan men zich immers niet zelfstandig kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
Ook is het praktisch onmogelijk om een pensioen op te bouwen.