Zoals bekend moet de aangifte op uiterlijk 30 april a.s. bij de fiscus binnen zijn.

Als dat niet lukt, moet er vóór 1 mei uitstel aangevraagd worden. Zonder daarvoor
redenen aan te dragen krijgt u zonder meer uitstel tot 1 september 2018.
Dat kan via “Mijn Belastingdienst” met de eigen DIGID-code.
Het kan ook telefonisch door te bellen naar de Belasting Telefoon (0800-0543)
onder vermelding van uw BSN nummer .
Ook is het mogelijk door het invullen en opsturen van een uitgeprint formulier,
dat u van de site van de Belastingdienst hebt gedownload. Deze laatste manier is
erg omslachtig, tijdrovend en er is helaas ook een aanzienlijke kans dat er iets misgaat.
Die laatste aanpak zou ik zeker afraden.
Tenslotte kan uw belastingadviseur voor u het uitstel regelen. Dit kan uitstel
zijn tot 1 september 2018 of eventueel in incidentele gevallen zelfs tot 1 mei 2019.

Het tijdig indienen van de aangifte (of tijdig vragen van uitstel) heeft vooral tot doel
om boetes te voorkomen. Op grond van de belastingwetgeving kan de Belastingdienst
boetes opleggen vanaf € 369 tot een maximale “verzuimboete” van € 5.278 !

Het is dus erg belangrijk om vóór 1 mei 2018 te handelen. Uit mijn ervaring
als belastingadviseur weet ik dat de fiscus in de afgelopen jaren steeds strenger
is geworden inzake het tijdig doen van aangifte IB.

Een beroep doen op de Belasting Telefoon om antwoorden te krijgen op inhoudelijke
of procedurele fiscale kwesties is helaas niet aan te bevelen. De antwoorden zijn vaak
niet juist en bovendien kan de belastingplichtige er geen rechten aan ontlenen.
De Consumentenbond heeft onlangs weer vastgesteld dat de resultaten van de
Belasting Telefoon onvoldoende zijn. De persvoorlichter van het Ministerie van Financiën:
“Wij erkennen dat de beantwoording van de vragen rondom wet- en regelgeving beter
moet. De staatssecretaris (Menno Snel, red.)heeft daarom een aantal maatregelen
aangekondigd “ (De Volkskrant d.d. 27-3-2018). Hij spreekt over beter opgeleide en
een honderdtal extra medewerkers.

Hoewel ik de goede bedoelingen van de fiscus in deze niet in twijfel trek, durf ik te stellen
dat ik , DE BELASTING HUISARTS, als RB belastingadviseur u zeker goed kan helpen bij de
fiscale problemen rond de IB aangifte 2017.