Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie zijn de mogelijkheden
om BTW (omzetbelasting) terug te vragen bij de Belastingdienst vergroot.
Door het regelmatig en tegen betaling leveren van elektriciteit aan energiebedrijven word je
beschouwd als een ondernemer voor de BTW. Dit kan leiden tot aanzienlijke BTW teruggaaf
op aanschaf en onderhoud van zonnepanelen.
Het laten plaatsen van zonnepanelen is dus niet alleen een milieuvriendelijke
maar ook een lucratieve zet !
Er moeten wel een aantal dingen geregeld worden. Je moet je allereerst bij de Belastingdienst
aanmelden als ondernemer. Dan kun je een BTW-nummer aanvragen. Daarmee moet je
dan elk kwartaal een BTW aangifte indienen.
De benodigde gegevens haal je uit de factuur van levering, installatie en eventueel onderhoud
van de zonnepanelen. Het energiebedrijf verstrekt periodiek overzicht van de geleverde stroom
en de bijbehorende verschuldigde BTW.
De website van “Vereniging Eigen Huis” heeft een stappenplan voor de teruggaaf van BTW.
Het is een relatief kleine inspanning, die honderden Euro’s kan opleveren.