“Eenmanszaken” krijgen een nieuw BTW-nummer van de Belastingdienst.
Het nieuwe BTW-identificatienummer is vanaf 1 januari 2020 niet meer
gekoppeld aan het burgerservicenummer (BSN).

Momenteel zijn er bijna 1,5 miljoen “Eenmanszaken” in Nederland.
Als een ondernemer zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft,
krijgt hij/zij een BTW-nummer toegewezen voor de Omzetbelasting.
Het BSN met toevoeging B01 is het BTW-nummer.

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) zijn verplicht om dit nummer
op hun facturen te vermelden. Zelfstandigen met een webwinkel moeten
dit nummer ook op hun website vermelden.

Het BSN is een uniek persoonsnummer, bedoeld voor de communicatie tussen
burger en overheid. Bij ZZP-ers is dit BSN via hun huidige BTW-nummer openbaar.
Dit maakt hen kwetsbaar voor identiteitsfraude.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst in december 2018
verboden om het BSN te verwerken in het BTW-nummer. Het is volgens AP in strijd
met de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
die sedert 2018 van kracht is.

Daarom krijgen alle “Eenmanszaken” vóór 1 januari 2020 een ander BTW-nummer,
dat vanaf die datum moet worden gebruikt op facturen, webshop, website en
transacties/handelsverkeer binnen de EU.
De administratie moet dus tijdig aangepast worden !

Omdat de fiscus de gehele operatie niet vóór 1 januari 2020 geheel zal hebben
afgerond, zal een ZZP-er na die datum tijdelijk met twee BTW-nummers moeten werken.
Het nieuwe BTW-nummer is voor de relatie met cliënten en leveranciers en het oude
BTW-nummer voor het contact met de Belastingdienst.

Het nieuwe BTW-nummer gaat dus in vanaf 2020. Het is echter toegestaan om dit nummer
nu al van de website of webwinkel te halen. Uiteraard moet het BTW-nummer wel nog steeds
op de facturen worden vermeld.