De toeslagen voor het kalenderjaar 2018 kan men
tot 1 september 2019 aanvragen.
Er zijn vier soorten (belastingvrije) toeslagen:
zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
Men kan als alleenstaande maar ook als paar (een man/vrouw met toeslagpartner)
voor de toeslag in aanmerking komen.

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid
om de ziektekosten over een jaar te kunnen betalen. Of je ervoor
in aanmerking komt is afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

De huurtoeslag is bedoeld voor mensen, die teveel huurkosten hebben
in relatie tot het inkomen en het vermogen.

De kinderopvangtoeslag is bestemd voor mensen met één of meerdere
(pleeg)kinderen op een vorm van kinderopvang. Uiteraard is de hoogte afhankelijk
van het inkomen, het vermogen en de gemaakte kosten.

Het kindgebonden budget is een financiële hulp voor ouder(s)
om de kosten van levensonderhoud voor hun (pleeg)kind(eren) te dekken
naast de te ontvangen uitkering uit de Algemene Kinderbijslag Wet (AKW).
Ook hier zijn uiteraard de hoogte van het inkomen en het vermogen van belang.

Op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) kan men extra
informatie krijgen over de voorwaarden, de aanvraag en de te verwachte hoogte
van de verschillende Toeslagen.

Ik adviseer met nadruk alleen deze site te raadplegen en niet de commerciële sites.
Hun hulp is niet gratis.