Ook dit jaar worden de zzp’ers geconfronteerd met wetswijzigingen.

Twee belastingschijven

In 2020 maakt het drie schijvenstelsel plaats voor het twee schijvenstelsel
in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.
Er is een schijf met een laag tarief en een schijf met een hoog tarief.

Laag tarief : 37,35 % t/m € 68.508
Hoog tarief : 49,50 % vanaf € 68.508

Vermindering van de zelfstandigenaftrek

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek
(o.a. het urencriterium) veranderen niet.
De hoogte ervan wordt vanaf 2020 jaarlijks met € 250 verlaagd.
In de komende tien jaar wordt deze verminderd van € 7.280 (2019) tot € 5.000 (2029).

Belastingvoordeel ondernemersaftrek naar maximaal 46 %

De ondernemersaftrek is een verzamelnaam voor een aantal aftrekposten voor ondernemers
(zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek
en stakingsaftrek). Men dient te voldoen aan een aantal voorwaarden (o.a. het urencriterium).
Tot 2020 konden zzp’ers met een hoog inkomen deze fiscale faciliteiten aftrekken tegen het
hoge tarief (52 %). Vanaf 2020 wordt dit aftrekpercentage verlaagd tot 46 %.
Dat percentage daalt de komende jaren uiteindelijk naar het laagste belastingtarief (37,35 % ?)

Lage tarief vennootschapsbelasting omlaag

Zoals bekend betaalt men over de winst van een B.V. vennootschapsbelasting.
Het lage tarief daalt en het hoge tarief blijft gelijk in 2020.

Laag tarief: 16,50 % t/m € 200.000
Hoog tarief: 25,00 % vanaf € 200.000
Overigens gaan beide tarieven in 2021 omlaag: respectievelijk naar 15 % en naar 21,7 %.

Iedere eenmanszaak een nieuw BTW-id

Vanaf 1 januari 2020 moet iedere eenmanszaak het nieuwe, door de Belastingdienst in 2019 verstrekte,
BTW-identificatienummer op facturen en website gebruiken.
Het oude BTW-nummer blijft voorlopig gangbaar in de communicatie met de Belastingdienst.

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari veranderd. Als men door de fiscus als ondernemer
voor de omzetbelasting/BTW wordt beschouwd en de jaaromzet bedraagt minder dan € 20.000 (exclusief BTW),
kan men daarvan desgewenst gebruik maken. Ondernemers, die na 1 januari 2020 zijn gestart, kunnen zich
eventueel nog tot 4 maart 2020 (4 weken vóór 1 april 2020) aanmelden voor de KOR.