De aangifte inkomstenbelasting 2019 moet weer gedaan worden.
De meeste ondernemers hebben een hekel aan deze klus.
Dat is begrijpelijk. Het kost veel tijd en men doet het niet graag.
Tegelijkertijd is het toch belangrijk om te weten hoeveel belasting
en premies betaald moeten worden.
Dat geeft duidelijkheid en voorkomt veel onnodige stress.

Hieronder geef ik een achttal waardevolle tips voor het afwikkelen
van de aangifte inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en
de bijdrage zorgverzekeringstoeslag 2019.

1) Maak een planning
Een goede planning is de basis. Bepaal zelf wanneer je de aangifte klaar wilt hebben
en noteer dat in je agenda. Bepaal van daaruit wanneer jij en de adviseur een opdracht
af moeten hebben. Een aantal nuttige zaken in je planning:
– urenregistratie (meer dan 1.225 uur per kalenderjaar);
– kilometeradministratie ;
– boekhouding op orde !;
– documenten verzameld ( daarvoor kan je checklists opvragen !)

2) Maak duidelijke afspraken met de adviseur
Over de onderstaande onderwerpen kan je afspraken maken:
– wanneer lever je aan ?
– wat lever je precies aan ?
– wanneer ontvang je een concept van de aangifte ?
– wanneer wordt de definitieve aangifte ingediend ?

3) Vraag eventueel uitstel aan
Als je de aangifte niet vóór 1 mei 2020 kunt indienen,
moet je zelf vóór die datum uitstel aanvragen tot 1 september 2020
of via de adviseur tot uiterlijk 1 mei 2021 !

4) Check of je privékosten (deels) zakelijk zijn
Sommige privékosten zijn ook nuttig (of onmisbaar) voor je onderneming.
(b.v. telefoon-,internetkosten, abonnementen). Dan mag je die kosten
(deels) als zakelijk opvoeren. Daardoor wordt de winst lager en ben je
uiteraard minder belasting verschuldigd !

5) Streef ernaar om alle informatie in één keer goed en volledig aan te leveren
Als alle relevante gegevens meteen “juist, volledig en tijdig” verstrekt worden scheelt dat erg
veel tijd en gedoe en …veel geld. Immers het achterhalen en corrigeren van fouten is voor een
adviseur erg tijdrovend en dat maakt de factuur (aanzienlijk) hoger.

6) Reserveer geld voor het betalen van de aanslag
Zeker als je geen voorlopige aanslag krijgt is het zeer verstandig
om maandelijks geld apart te zetten voor het betalen van de aanslag,
die volgt op de aangifte.

7) Bereken vooraf globaal hoe hoog de aanslag zal zijn.
Sommige aangiften zijn niet moeilijk en zou je inderdaad met behulp van de
software van de fiscus en een beetje administratieve en fiscale kennis
zelf kunnen doen. Echter, foutjes zijn snel gemaakt en kunnen soms veel
geld kosten. Een gedegen schatting van de hoogte van de aanslag is echter
wel verstandig. Het voorkomt onaangename verrassingen en is een uitgangspunt
voor een controle van de aangifte.

8) Controleer altijd de aangifte
Wellicht is de aangifte nog niet optimaal. Er is iets vergeten, er zijn
fouten gemaakt door de ondernemer of de adviseur.
Bovendien blijft de ondernemer in principe aansprakelijk voor de aangifte.

Veel succes en sterkte in de komende aangifte periode !!