Het kabinet trekt nog eens 6 miljard euro uit voor steun aan het bedrijfsleven.
Alle bestaande regelingen worden met drie maanden (juli, augustus en september)
verlengd. Het kabinet hoopt dat dit bedrag voldoende is voor een doorstart van
de economie nu het einde van de coronacrisis nabij lijkt.

De betrokken ministers Blok (Economische Zaken), Koolmees (Sociale Zaken)
en Hoekstra (Financiën) hebben dit onlangs aangekondigd.
Sedert de eerste versoepelingen van de coronabeperkingen constateren zij een
snelle opleving van de Nederlandse economie. Zij verwachten dat deze groei aanhoudt
als de maatschappij meer ontsloten wordt. Op deze verwachting is het (laatste ?)
steunpakket gebaseerd.

Het demissionaire kabinet heeft een besluit moeten nemen inzake de voortzetting
van de steunmaatregelen. Het dilemma was enerzijds het te snel stoppen van de steun
zou het einde van veel gezonde bedrijven betekenen anderzijds het te laat stoppen
zou het economisch herstel en vernieuwing kunnen belemmeren.

Uiteindelijk heeft het kabinet ervoor gekozen, na intensief overleg met de werkgevers
de vakbeweging en de fracties in de Tweede Kamer, om de noodsteun te verlengen.
Ook starters en groeibedrijven kunnen van coronamaatregelen gebruik gaan maken.
Als de omzet echter weer toeneemt vervalt of vermindert deze steun.

Het betreft de volgende vier regelingen:

NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud):
Werkgevers met meer dan 20 procent omzetverlies
kunnen tot 85 procent van de loonkosten vergoed krijgen;

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten):
Vergoeding van werkgevers met meer dan 30 procent omzetverlies;

TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers):
De gemeente kan inkomens voor de zzp-er aanvullen;

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten):
Voor huishoudens ,waarvan de inkomens sterk gedaald zijn en de bestaande
regelingen onvoldoende zijn om in de kosten van levensonderhoud te voorzien;

Overigens hebben ongeveer 250 duizend bedrijven een belastingschuld (16 miljard euro),
die ontstaan is door de coronacrisis. Hoekstra belooft coulance bij het innen.
Hij wil deze niet kwijtschelden, omdat dit onrechtvaardig zou zijn ten opzichte van de
bedrijven die deze schuld reeds hebben afgelost ( 20 miljard euro).

Het kabinet wil wel maatwerk leveren voor gezonde bedrijven met liquiditeitsproblemen.
Men wil voor deze groep bijeenkomsten organiseren met Belastingdienst en private schuldeisers.