Fiscale dienstverlening in Delft en omstreken

Als De Belasting Huisarts verzorgt Frans Burgering uitstekend betaalbare fiscale dienstverlening op maat. Integer, persoonlijk, inlevend, creatief en probleemoplossend zijn daarbij de kernwaarden. De Belasting Huisarts kent iedere klant persoonlijk.

Door een efficiënte en vooral klantgerichte werkwijze kunnen deze fiscale diensten tegen een scherpe prijs worden aangeboden. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden heldere prijsafspraken gemaakt. Afhankelijk van uw wensen ontvangt u een factuur op basis van een geaccepteerde offerte of op basis van gewerkte uren tegen een afgesproken uurtarief. Onvoorzien meerwerk wordt uitsluitend na overleg met u in rekening gebracht.

Fiscale dienstverlening in Delft  Administratieve dienstverlening in Delft  Omzetbelasting voor bedrijven  Inkomstenbelasting voor particulieren  Belastingadvies voor particulier en MKB

Inkomstenbelasting (IB)

De grootste groep aangiften betreft de inkomstenbelasting. Zowel voor ondernemers als voor particulieren. Hoewel de complexiteit bij ondernemers aangiften meestal groter is, moet de moeilijkheidsgraad van particuliere aangiften niet onderschat worden. Als ondernemingsvormen kennen we in Nederland o.a. de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (VoF) , de commanditaire vennootschap (CV) en de maatschap. Enerzijds brengt het ondernemerschap fiscale problemen en maar anderzijds ook fiscale faciliteiten met zich mee. Echter ook een particulier kan fiscale problemen c.q. mogelijkheden tot belastingbeperking (problematiek rond het eigen huis en scheidingen) hebben.

Omzetbelasting/BTW (OB)

De omzetbelasting is een Europese belastingwet. Zowel binnen Nederland, binnen de Europese Unie
als buiten de Europese Unie kan enerzijds deze belastingwet voor de Nederlandse ondernemer
(maar ook particulier) voor hoofdbrekens en maar kan anderzijds tot belastingvoordelen leiden.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Dit is een belastingwet, die betrekking heeft op de winst van rechtspersonen, waarvan de Besloten Vennootschappen (BV’s) en de Naamloze Vennootschappen (NV’s) de bekendsten zijn. Dit vergt meer kennis en ervaring vanwege de moeilijkheidsgraad van de fiscale en financiële onderwerpen. In het algemeen is het wijs om deze werkzaamheden door gespecialiseerde deskundigen te laten doen.

Erf- en Schenkbelasting

Deze wet (Successiewet) komt in beeld voor de nabestaanden of begunstigden, als een erfenis of schenking is ontvangen. In de praktijk zal vooral de fiscalist of de notaris deze aangiften verzorgen, om ervoor te zorgen dat de erfgenaam of begunstigde niet teveel belasting moet afdragen aan de Belastingdienst. Deze belasting wordt door de meerderheid van het Nederlandse volk als zeer onrechtvaardig beschouwd. Gelukkig kan ik elk jaar klanten hierbij helpen.

Belastingadvies voor particulier en MKB

Belastingadvisering is de andere poot van de werkzaamheden van De Belasting Huisarts. Door mijn ervaringen bij de Belastingdienst en in de belastingadvieswereld kan ik gericht adviseren richting ondernemers in het MKB en particulieren. Er zijn vele momenten waarbij een advies richting ondernemer of particulier noodzakelijk dan wel wenselijk is.

Bedrijven/Ondernemingen:

Bij het starten van de onderneming c.q. het verkrijgen van het ondernemerschap voor de IB

 • Keuze c.q. verandering van de ondernemingsvorm
 • Investeringsvraagstukken
 • Problematiek rond de zakelijke/zakelijk gebruikte auto
 • Problematiek rond onroerende zaken
 • B.V. problematiek en de directeur-grootaandeelhouder (dga)
 • Bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging

Particulier/Natuurlijke Persoon:

 • Hulp bij verkrijgen hypothecaire leningen voor eigen woning
 • Pensioenproblematiek
 • Financiële Planning (b.v. bij “life events”)
 • Estate Planning (fiscaal voordelige vermogensoverdracht naar volgende generatie)
 • Voorkomende fiscale problemen (b.v. Eigen Woning, Aanmerkelijk Belang en Box 3 Vermogen)

Hierbij is de communicatie met banken, verzekeringsmaatschappijen, notarissen en advocaten erg belangrijk

Meestal doet de klant zelf een (groot) deel van zijn eigen administratie.
Gewoonlijk komt De Belasting Huisarts aan het begin (begrotingen) of
aan het eind van het administratieve proces in beeld
i.v.m. het samenstellen van tussentijdse of jaarrapportages (“jaarrekeningen”).